Google logo

E-kirjan myynti Google Play -kaupassa

Posted by
Google logo

Googlen kirjakauppa Google Play Kirjat avattiin suomalaisille julkaisijoille ja lukijoille vuonna 2013. Tätä nykyä kirjoja voi Googlen palvelun kautta myydä yli 70 maassa. Julkaisijalle se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa erityisesti Android-tablettien ja -puhelimien käyttäjät.

On hyvä erottaa Google Play Kirjat (Google Play Books) ja Google-kirjat (Google Books) toisistaan, sillä vain ensin mainittu on kirjakauppa. Jälkimmäinen on Googlen ilmainen ”kirjojen hakemisto”, joka sisältää hakukonejätin itse skannaamaa kirjallisuutta.

Suurimmat oikeuskiistat kustantajien ja Googlen välillä on käyty juuri Google-kirjojen aineistosta, sillä Google tarjoaa kirjojen sisällön haettavaksi myös hakukoneensa kautta. Tekijänoikeuden osalta vanhentuneesta aineistosta saatavilla on koko kirja, tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta tarjotaan näytettä. Kun kirja asetetaan myyntiin Google Play Kirjoissa, julkaisija voi avata teoksen esikatseltavaksi haluamassaan mitassa myös Google-kirjoissa.

Kirjan tarjoaminen Googlen kaupan kautta voi periaatteessa parantaa teoksen löydettävyyttä. Kun Google pääsee lisäämään kirjan osaksi hakukoneensa indeksoimaa sisältöä, teos voi saada muita kauppoja suuremman yleisön myös hakukoneen käyttäjistä.

Googlen saavuttamaa markkinaosuutta e-kirjamarkkinoilla on vaikea arvioida, sillä täsmällistä tietoa globaalit toimijat eivät tarjoa. Markkinajohtaja Amazonin ja kakkossijaa pitävän Applen takana Google on joidenkin arvioiden mukaan kasvattanut osuuttaan ripeästi viime vuoden aikana.

Hyväksytyt tiedostomuodot

Google suosittelee lataamaan palveluun kirjasta sekä EPUB- että PDF-tiedostot. Sähköinen julkaisija voi kuitenkin ladata myytäväksi pelkästään EPUB-tiedoston. Palvelussa kirjat ilmeisesti muunnetaan Googlen muokkaamaan tiedostomuotoon, joka poikkeaa jonkin verran EPUB-standardista. Siksi on hyvä tarkistaa kirjan lopullinen ulkoasu Googlen palvelussa, sillä lopputulos voi poiketa jonkin verran alkuperäisestä.

Tekijän on hyvä olla tietoinen myös Googlen tarjoamasta esikatselusta. Julkaisija määrittää itse prosenttiosuuden, jonka kirjasta voi nähdä ennen ostamista. Osuus voi olla 20 %:sta aina koko kirjaan. Kirjasta voidaan määritellä myös ”kopiointi/liittämisprosentin”, joka voi vaihdella 0 %:sta aina koko kirjaan.

Muita palveluita pienemmät tulot tekijälle

Julkaisijan osuus kirjan tuotoista on tällä hetkellä Google Play Kirjoissa 52 %. Osuus on siis jonkin verran pienempi kuin Amazonin ja Applen kirjakaupoissa, jotka molemmat tarjoavat julkaisijalle enimmillään 70 % kirjan tuotosta. Google tunnetaan myös aggressiivisena hinnoittelijana: kuluttaja saa usein halvimmat e-kirjat juuri Googlen kirjakaupasta.

Tekijää voimakas hintakilpailu voi toki huolestuttaa. Google lupaa kuitenkin tekijän vapauden määritellä itse haluamansa myyntihinnan. Jos kirjaa myydään tätä hintaa halvemmalla, kaikki alennukset Google toteuttaa tinkimällä omasta katteestaan. Näin 52 % maksetaan aina tekijän määrittelemästä myyntihinnasta. Jos siis muita kirjakauppoja pienempi tekijänpalkkion suuruus huolestuttaa, myyntihinnan voi yrittää määritellä hiukan korkeammaksi Googlen kaupassa.

Kirjan julkaiseminen Google Play Kirjoissa

Julkaisija voi aloittaa kirjan myynnin, kun koossa ovat seuraavat Googlen edellyttämät asiat:

  • Kirjatiedosto EPUB- tai PDF-muodossa.
  • Kirjan kansikuvatiedosto.
  • Yhdysvaltalainen verotustodistus. Sen hankkimiseen löydät neuvoja artikkelista ”Näin myyt kirjaasi Applen iBooks-kaupassa”. Google maksaa tulot suoraan osoittamallesi suomalaiselle pankkitilille.

Kirjautuminen Googlen kumppanikeskukseen julkaisijoille edellyttää luonnollisesti Googlen käyttäjätunnusta (Gmail-osoite). Ja näin julkaisu etenee:

  1. Avaa kumppanikeskus.
  2. Aloita uuden teoksen lisääminen ”Lisää kirja”-painikkeesta. Huomaa, että Amazonin ja Applen tavoin kirjan voi julkaista myös ilman ISBN-numeroa, jolloin Google antaa teokselle oman tunnuksensa.
  3. Täytä kirjan julkaisutiedot ja kaupassa näkyvä esittelyteksti.
  4. Lataa seuraavaksi myyntiin tulevat kirjatiedostot (myös pelkkä EPUB-tiedosto riittää) ja erillinen kansikuvatiedosto.
  5. Täytä palvelun pyytämät kirjan metatiedot unohtamatta kirjan kirjastoluokitusta (BISAC), joka yhdistää teoksen oikeaan aihealueeseen kirjakaupassa.
  6. Tallenna muutokset. Googlen suorittama tarkistus on melko nopea, joten virheetön kirja ilmestyy myyntiin tavallisesti jo saman vuorokauden sisällä.

Käytettävyydeltään Google Play Kirjat on kolmesta suuresta e-kirjojen myyntipaikasta (Amazon, Apple ja Google Play) miltei helpoin kanava kirjan julkaisuun. Googlen palvelu on tätä nykyä myös kokonaisuudessaan suomenkielinen.