Mies surffaa internettia

Lukija kustantajana ja lahjoittajana

Posted by

Reinventing Organizations on Frédéric Laloux’n kirja uudentyyppisistä organisaatioista, jotka ovat luonteeltaan itsejärjestyviä ja vailla perinteistä johtamisjärjestelmää. Kirjan aihepiiriin sopivasti tekijä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tutustua sähköiseen versioon vailla ennalta määritettyä hintaa: maksa mitä haluat, maksa omantuntosi mukaan.

Kirja esittelee eri aloilta suuria, jopa tuhansien työntekijöiden organisaatioita, joissa on pystytty toimimaan tehokkaasti ja tuloksekkaasti vailla perinteisiä organisaatiomalleja, useimmiten työntekijöiden itsensä tekemien päätösten pohjalta.

Laloux on pyrkinyt antamaan myös e-kirjan ladanneille vapauden päättää, minkä arvoinen teos lukijan itsensä mielestä on. Kirjan voi ladata ilmaiseksi tekijän kotisivulta sähköpostiosoitetta vastaan. Kuukauden päästä lataaja saa muistutuksen, jossa häntä pyydetään suorittamaan valintansa mukainen maksu tekijälle.

Idea ei ole sinänsä uusi. Kun sähköinen jakelutie on mahdollisimman suora ilman portinvartijana toimivaa kirja- tai latauskauppaa, kustantaja tai kirjailija voi sopia vapaasti lukijan kanssa sopivasta korvauksesta. Julkaisija on täysin tietoinen myös siitä mahdollisuudesta, ettei kirjasta välttämättä makseta mitään. Muun muassa kotimainen Poesia on tarjonnut tuotantoaan ilmaiseksi ladattavina tiedostoina.

Kirjan joukkorahoitus

Kirja on sopiva hanke myös joukkorahoitushankkeelle, jopa Suomen lainsäädännön puitteissa. Kirjahankkeita on voinut toteuttaa esimerkiksi mesenaatti.me-palvelun kautta, jossa etsitään parhaillaan rahoitusta useallekin kirjalle. Lahjoittaja saa lain edellyttämänä vastineena painetun kirjan. Teosten hinnat näyttävät useimmiten vastaavan kirjakauppojen hintatasoa.

Sähköisen kirjan pääomakustannukset ovat paljon painettua alhaisemmat, joten periaatteessa pelkän e-kirjan julkaisuun voisivat riittää pienetkin lahjoitukset. Näin esimerkiksi kaupallisesti haasteellinen, pienen levikin tietokirja voitaisiin julkaista pelkästään sähköisenä versiona melko alhaisilla kustannuksilla.

Tarvepainatusta tarjoavissa palveluissa kirjalla ei ole minimipainosmäärää, vaan kirjan julkaisija toimittaa ainoastaan digitaalisen aineiston palveluun. Näin rahoitus voisi kattaa esimerkiksi ainoastaan tekijän itselleen asettaman tekijänpalkkion ja kirjan ulkoasun suunnittelun ja taiton, jonka jälkeen painetun kirjan voi hankkia Createspacen tai Lulun kaltaisista palveluista. Kaupallisena tavoitteena voi olla pelkästään julkaisun kustannusten kattaminen.

Unglue.it-palvelu tarjoaa kirjailijoille ja käyttäjille kolmea mallia, joissa lopputuloksena on täysin ilmaiseksi saatavilla oleva kirja. Lukijat voivat lahjoittaa teoksen ilmaiseksi luovuttaneelle tekijälle vapaaehtoisen summan. Tekijä voi myös myydä teostaan, joka vapautuu ilmaiseksi kun ennakkoon asetettu tavoite täyttyy.

Rahaa voidaan kerätä myös painetun kirjan muuntamiseen sähkökirjaksi. Kaikissa vaihtoehdoissa Unglue.it ”vapauttaa” kirjan ilmaiseksi kenen tahansa käyttöön. Näin tekijä voi saada kaikki teoksensa uuden lukijakunnan saataville, jos uudelleenjulkaisu muissa kanavissa ei ole kannattavaa tai mahdollista.

Kokemuksia: onko kirja hintansa väärti?

Mies surffaa internettia

Kuinka hyvin vapaaehtoinen kirjan maksu toimii? Laloux’n tapauksessa ehdin itse saada muistutuksen tekijältä ennen kuin olin lukenut kirjan loppuun. Tässä vaiheessa kirjasta maksaminen tuntui sen ansioista huolimatta liian varhaiselta.

Kun sain kirjan myöhemmin päätökseen, oma valintani oli lopulta melko tylsä: päädyin maksamaan kirjasta saman hinnan kuin kirjalla on muissa myyntikanavissa. Kirjan jälleenmyyntihinta toimi selvästi ankkurina, johon vertasin omaa maksuani. Koin olevan kohtuullista maksaa kirjasta vähintään saman hinnan kuin muissa kanavissa.

Kirjan kustantamiseen on tarjolla useita uusia malleja, joissa pyritään antamaan lukija-kustantajalle aiempaa suurempi mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kauppaa käydään ennen kaikkea kirjan merkityksestä. Mahdollinen tuotto realisoituu kulttuurisena ja sosiaalisena pääomana, jota lukija-kustantaja joutuu väistämättä pohtimaan. Millainen kirja on niin tärkeä, että haluan osallistua sen kustantamiseen? Haluanko maksaa kirjasta lainkaan, jos en ollut sen antiin tyytyväinen?